Sukcesywne wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu niezbędnych dla realizacji robót inwestycyjno-remontowych prowadzonych przez PWiK Sp. z o.o. w Wołominie

zestawienie ofert

W związku ze zmianą warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wydłuza termin składania ofert do dnia 09.06.2014 roku do goz. 10:45. Otwarcie nastapi w siedzibie Zamawijacego 09.06.2014 roku o godz. 11:00. Na opakowaniu nalezy umeścić napisaNie otwierac przed terminem skąłdania ofert tj. 09.06.2014 godz. 11:00. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytania i Odpowiedzi 1

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na: „Sukcesywne wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu niezbędnych dla realizacji robót inwestycyjno-remontowych prowadzonych przez PWiK Sp. z o.o. w Wołominie”

 

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Kryteria oceny – cena 100%

Termin i miejsce składania ofert – 04.06.2014 roku godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 04.06.2014 godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Wadium – oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  900,00 zł.

Termin realizacji zamówienia: wykonywanie projektów przez 12 miesięcy od daty podpisania Umowy na podstawie zleceń cząstkowych.

 

Osoby do kontaktu:

Ryszard Gałan – wymagania techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej – sprawy formalne, tel 22 776 21 21

 SIWZ

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron