Zapytanie ofertowe na przegląd stanu technicznego 60 obiektów

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

 

Roczny przegląd stanu technicznego 60 obiektów budowlanych wraz ze sporządzeniem protokołów z kontroli zgodnie z art. 62.1 pkt. 1 a) i b) „Prawo budowlane”.

Obiekty są różnej kubatury i powierzchni, szczegóły stanowi Załącznik nr 1, większość z nich to budynki technologiczne zlokalizowane na terenie Gminy Wołomin.

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zleci wykonanie ww. zadanie. Zlecenie zostanie wysyłane przez Zamawiającego pocztą elektroniczną lub faksem na numer bądź adres wskazany w ofercie.

Termin realizacji zadania 31 lipca 2013r. przegląd wraz ze sporządzeniem protokołów odbioru.

Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie podpisany przez obydwie strony protokół odbioru.

 

Szczegóły dotyczące sporządzenia oferty

  1. Podanie ceny netto oraz brutto.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
  3. Oferta ma być sporządzona w języku polskim.
  4. Powinna zawierać klauzulę „Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia”.
  5. Termin związania z ofertą 30 dni.
  6. Termin realizacji – 31 lipca 2013 r.
  7. Oferty należy złożyć do dnia 18.07.2013 roku do godz. 10:00

·         Pisemnie na adres Zamawiającego, ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin

·         Faksem na numer 22 776 21 21

·         Pocztą elektroniczną na adres pwik@pwik.wolomin.pl

 

Osoby do kontaktu:

Agata Piechocka                                – sprawy techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej      – sprawy formalne,  tel 22 776 21 21

 

Załącznik- wykaz obiektów

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron