Obsługa geodezyjna Spółki przez okres 12 miesięcy

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów informuje, że w ww. postepowaniu złożono 5 ofert, jako najkorzystniejszą wg kryterium cena 70%, termin 30 % dla trzech przykładowych inwestycji liniowych wybrano Ofertę konsorcjum firm

Land-Geo Krzysztof Sałański

Duczki, ul. Ręczajska 5a, 05-200 Wołomin

„KA-RO” Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Roman Bornus

Ul. Myśliborska 98E/149, 03-185 Warszawa

Zamawiający obliczył wartość oferty wg cen jednostkowych, wykazanych w załączniku nr 1, stosując kryterium 70% cena i 30% termin realizacji dla poniższych inwestycji:

  1. Mapa do celów projektowych i ZUD dla przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz inwentaryzacja,
  2. Mapa do celów projektowych i ZUD dla sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mińskiej L=210 mb i 2 odgałęzienia, i 4 przyłącza oraz inwentaryzacja,
  3. Mapa do celów projektowych i ZUD dla sieci wodociągowej w ul. Borówkowej L=375 mb i 7 przyłączy, oraz  inwentaryzacja

zestawienie ofert

Pytania i Odpowiedzi

W związku z zadanymi pytaniami, które w sposób istotny wpływają na warunki umowy, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 12.03.2014 roku do godziny 10:45. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiąjącego w dniu 12.03.2014 roku o godz. 11:00.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający wykreśla z treści SIWZ zapisy Rozdziału VII Wadium pkt. 5 podpunkt 2) o treści:

"nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy"
 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Obsługę geodezyjna Spółki przez okres 12 miesięcy”.

 

Postepowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

 

Kryteria oceny – cena 70%, termin realizacji 30%

  

termin oferty (najkorzystniejszej, ocenianej) – na oceniany termin składa się termin uzyskania mapy do celów projektowych, uzgodnienia w ZUD oraz inwentaryzacji.

 

Ocena końcowa (P):

P=C+T

Ceny jednostkowe podane w ofercie zostaną wykorzystane do wyliczenia kosztów obsługi geodezyjnej dla 3 przykładowych inwestycji realizowanych przez Przedsiębiorstwo.

 

Termin i miejsce składania ofert – 07.03.2014 roku godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 07.03.2014 godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

 

Termin realizacji zamówienia : zlecenia częściowe przez okres 12 miesięcy od daty podpisania Umowy.

 

Osoby do kontaktu:

Marta Grzęda-Malinowska                                       – wymagania techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej                               – sprawy formalne, tel 22 776 21 21

 

 

Szczegółowe informacje na stronie Zamawiającego www.pwik.wolomin.pl

 

 

SIWZ

 

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron