Sukcesywną dostawę wodomierzy, modułów radiowych oraz elementów montażowych wodomierzy dla obszaru Gminy Wołomin”- 2 postępowanie

wynik przetargu

zestawienie ofert

Zamawiający poprawia w pliku „załączniki w wersji edytowalnej” pkt. X „Moduły radiowe -Wymiana”   kol. „Szacunkowa ilość zamawianych modułów szt.” z 700 na 200. W wyniku wprowadzonej zmiany zmianie ulega niniejszy załącznik. Poniżej poprawiony plik.

załączniki w wersji edytowalnej - korekta

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę wodomierzy, modułów radiowych oraz elementów montażowych wodomierzy dla obszaru Gminy Wołomin”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15 000,00 zł.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 5% ceny całkowitej za przedmiot zamówienia.

Zamówienia uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 03.12.2019 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 03.12.2019 r. godz. 11:00, Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

Sukcesywna dostawa  przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

siwz

załączniki w wersji edytowalnej

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron