Modernizację sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej DN400 w technologii bezwykopowej w ul. Wileńskiej i ul. Reja w Wołominie

rozstrzygnięcie

zestawienie ofert

wyjaśnienia

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Modernizację sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej DN400 w technologii bezwykopowej w ul. Wileńskiej i ul. Reja w Wołominie”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10% ceny całkowitej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 18.04.2019 r. godz:11:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 18.04.2019 godz. 12:00, Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone mu roboty w terenie w terminie 70 dni od daty zawarcia Umowy. Prace należy skoordynować z remontem ul. Wileńskiej prowadzonym przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego.
  2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację powykonawczą w terminie dni od daty zakończenia robót w terenie.

SIWZ

projekt techniczny

załączniki w wersji edytowalnej

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron