Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków sanitarnych, przewodami tłocznymi i odgałęzieniami kanalizacyjnymi oraz siecią wodociągową z odgałęzieniami wodociągowymi w ul. Długiej w m. Duczki gm. Wołomin w latach 2018-2019”

unieważnienie

zestawienie ofert

dokuemntacja teczhniczna odgałęzienia wod - kan dz. 99/21

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków sanitarnych, przewodami tłocznymi i odgałęzieniami kanalizacyjnymi oraz siecią wodociągową z odgałęzieniami wodociągowymi w ul. Długiej w m. Duczki gm. Wołomin w latach 2018-2019”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 60 000,00 zł.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10% ceny całkowitej za przedmiot zamówienia.

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 04.07.2018 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 04.07.2018 godz. 11:00, Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

Wykonanie robót w terenie:

Etap I  –140 dni od daty zawarcia  Umowy- prace należy skoordynować pracami budowy infrastruktury drogowej realizowanej przez Urząd Miejski

Etap II - II kwartał 2019 roku z zastrzeżeniem, że prace mają zostać skoordynowane z pracami budowy  infrastruktury drogowej realizowanej przez Urząd Miejski w Wołominie – 100 dni od daty rozpoczęcia robót w terenie.

Dostarczenie dokumentacji powykonawczej  dla Etapu I i Etapu II w terminie 60 dni od daty zakończenia robót w terenie.

załączniki w wersji edytowalnej

Warunki odtworzenia nawierzchni

Pozwolenie na budowę ks nr 1489/2017

zmiana lokalizacji szafy sterowniczej

Projekt budowlany ks Część I

Projekt budowlany ks Część II

Projekt budowlany ks Część III
Projekt budowlany ks Część IV
Projekt budowlany ks Część V
Projekt budowlany ks Część VI

Projekt budowlany wodociag

Projekt budowlany woda część I

Projekt budowlany woda część II
Projekt budowlany woda część III
Projekt budowlany woda część IV

Zgłoszenie budowy

Odgałęzienia część I

Odgałęzienia część II
Odgałęzienia część III

SIWZ

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron