Dostawa dwóch sprężarek powietrza na potrzeby przebudowy instalacji układu napowietrzania wody dla SUW Graniczna w Wołominie-2018

unieważnienie

zestawienie z otwarcia ofert

pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na  Dostawę dwóch sprężarek powietrza na potrzeby przebudowy instalacji układu napowietrzania wody dla SUW Graniczna w Wołominie.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 900,00 zł.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 5% ceny całkowitej za przedmiot zamówienia.

Zamówienia uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 07.12.2018 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 07.12.2018 godz. 11:00, Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

  1. Dostawca zobowiązuje się  wykonać powierzone mu zadanie w terminie 3 miesięcy licząc od dnia podpisania Umowy.
  2. Dokładna data dostawy przedmiotu zamówienia uzgodniona będzie pomiędzy Dostawcą        a Zamawiającym telefonicznie.
  3. Warunki zmiany terminu realizacji zostały określone we wzorze Umowy – dodatek nr 5 do SIWZ

siwz

załączniki w wersji edytowalnej

 

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron