Dostawa polielektrolitu w proszku do odwadniania osadu nadmiernego ok. 15 000 kg/rok, polielektrolitu w formie emulsji do zagęszczania osadu ok.10 000 kg/rok oraz chlorku żelaza (II) ok.45 t/rok dla oczyszczalni ścieków „KRYM” zlokalizowanej w

rozstrzygnięcie

zestawienie ofert

Zamawiający zmienia termin składania ofert z 25.04.2019 r z godz. 10:45 na dzień 08.05.2019 na godz. 10:45.

ZMIANA ZAPISÓW SIWZ

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę polielektrolitu w proszku do odwadniania osadu nadmiernego ok. 15 000 kg/rok, polielektrolitu w formie emulsji do zagęszczania osadu ok.10 000 kg/rok oraz chlorku żelaza (II) ok.45 t/rok dla oczyszczalni ścieków „KRYM” zlokalizowanej w Leśniakowiźnie przy ul. Krymskiej 2”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

  • Część A – 4 500,00 zł
  • Część B – 10 000,00 zł
  • Część C – 1 000,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10% ceny całkowitej.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 25.04.2019 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 25.04.2019 godz. 11:00, Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

  1. Sukcesywna dostawa materiałów przez 24 miesięcy od dnia 01.09.2019 na podstawie zamówień cząstkowych składanych przez Zamawiającego.
  2. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie zamówień cząstkowych zgłaszanych Dostawcy w sposób pisemny, faksowy lub za pomocą poczty elektronicznej.
  3. Dostawa cząstkowa będzie realizowana w terminie 72 godzin od daty otrzymania zamówienia.

SIWZ

załączniki w wersji edytowalnej

formularze do testów

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron