Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi na terenie Gminy Wołomin

 

Wynik przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej na 10 zadań

 

                       

            Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że na ww. zadania wpłynęło 7 ofert. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę:

-        na zadanie nr 1,3,5,6,9 firmy

Usługi Projektowe Hanna Szustecka,

ul. Porzeczkowa 20,

96-500 Sochaczew

-        zadanie nr 2,4,7,8 firmy

Gaz media projekt Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 4

05-200 Wołomin

-        zadanie 10 firmy

Projektowanie i Nadzorowanie Sieci i Instalacji Sanitarnych Grażyna Ośko

ul. Sikorskiego 1b/2,

05-200 Wołomin.

 zestawienie wszystkich ofert.

Informacje dodatkowe

 

a)      Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. – 1 egz. w formie pisemnej i 1 egz. w formie elektronicznej, z podaniem nazw i kodów określonych we wspólnym słowniku zamówień oraz kosztorysu ślepego – 1 egz. w formie pisemnej i 1 egz. w formie elektronicznej.

Wyjaśnienia do SIWZ

w zadaniu nr 9 nalezy podać cenę za budowę sieci kanalizacji sanitarnej - budowa sieci wodociagowej została wpisana omyłkowo.!!!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sieci do działek zabudowanych oraz do dróg bocznych, które nie stanowią własności prywatnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi, na terenie Gminy Wołomin”.

 

Postepowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

 

Kryterium – cena 100% 

 

Termin i miejsce składania ofert – 24.02.2014 roku godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 24.02.2014 godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

 

Termin realizacji zamówienia:

  1. Dla każdego zadania na sieć - 30 dni od uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  2. Dla każdego zadania na przyłącza – 30 dni od daty złożenia wniosku o pozwolenie na budowę na sieć wraz z kompletem dokumentów.

 

Osoby do kontaktu:

Marta Grzęda-Malinowska                                       – wymagania techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej                               – sprawy formalne, tel 22 776 21 21

 SIWZ

 

 

 

 

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron