sukcesywna dostawa koagulantu PAX XL 19F

rozstrzygnięcie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na poniższe zadanie:

 

Dostawę koagulantu PAX XL 19F w ilości nie mniejszej niż 5m3 do dnia 31.12.2014 roku. Dostawy będą realizowane sukcesywnie.

Dostawca zapewni stabilność ceny do dnia 31.12.2014 roku.

Zamówienia będą realizowane na podstawie zamówień cząstkowych wysyłanych, faksem. Płatność przelewem w 30 dni  po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury Vat.

Kryterium 100% cena.

 

Postepowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

 

Szczegóły dla sporządzonej oferty:

 

  1. Podanie ceny netto oraz brutto za 1 kg substancji wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego i przeładunkiem, Wołomin, ul. Graniczna 1 , w godz. 7-15 (poniedziałek – piątek).
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
  3. Oferta ma być sporządzona w języku polskim.
  4. Powinna zawierać klauzulę„ Akceptuje warunki zapytania ofertowego”
  5. Termin związania z ofertą 30 dni.
  6. Termin realizacji dostaw– 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zlecenia.

Oferty należy złożyć do dnia 26.02.2014 roku do godz. 11:00.

-          pisemnie na adres Zamawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1

-          faksem na numer 22 776 21 21

-          pocztą elektroniczną na adres pwik@pwik.wolomin.pl

 

Osoby do kontaktu:

Piotr Orych                                                   – sprawy techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej                  – sprawy formalne, tel 22 776 21 21

 

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron