Opracowanie dokumentacji projektowej w ul. Kochanowskiego w Wołominie.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE

 Pytania I Odpowiedzi 2

wzór umowy przyłącza

Oferta przyłacza

Zamawiający rozszerza zakres zadania inwestycyjnego o wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie posesji, których właściciele podpisali umowy przedwstępne w związku z powyższym termin składania ofert ulega zmianie. Nowy termin skladania ofert zostaje ustalony na dzień 08.01.2014 rok godz: 10:45. Otwarcie ofert nastapi 08.01.2014 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Zamwiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1. Kopertę nalezy opatrzyć klauzulą "Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 08.01.2014r. godz. 11:00"

pytania i Odpowiedzi

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowej w ul. Kochanowskiego w Wołominie”. 

Kryterium – cena 100%

Termin i miejsce składania ofert – 20.12.2013 roku godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 20.12.2013 godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1

Osoby do kontaktu:

Marta Grzęda-Malinowska                              – wymagania techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej                  – sprawy formalne, tel 22 776 21 21

SIWZ

oświadczenie woli

wykaz podpisanych umów

 

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityk? prywatno?ci. Możesz okre?lić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przegl?darce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron