Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami na 4 zadania

 

            Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że na ww. zadania wpłynęły 3 oferty. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę:

-        na zadanie nr 1,2,3 firmy

Gaz Media Projekt Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 4, 05-200 Wołomin

-        zadanie nr 4 firmy

PHIN Inwestycje Sp. z o.o., ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź

w związku z wycofaniem sie oferetna PHIN Inwestycje Sp. z o.o., Zamawiający powierza wykonanie zadania firmie Gaz Media Sp. z o.o.

 zestawienie ofert

 

Punkt 4.  Opisu przedmiotu zamówienia: "Zwiększa się zakres zadania o zaprojektowanie dodatkowo sieci wodociągowej o długości Lca = 430 mb w dz. nr 111 obręb Grabie Nowe wraz z 5 odgałęzieniami."

W związku z powyższym termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 11.04.2014 roku godz. 10:45. Otwarcie nastąpi 11.04.2014 roku o godzinie 11:00.

Na kopercie należy dodać zapis: „Nie otwierać przed terminem składania ofert 11.04.2014 roku godz.: 11:00”

 dojazd do cemntarza 1

dojazd do cmentarza 2

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami na 4 zadania”

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku.

Kryterium – cena 100%

Wadium – oferta nie jest zabezpieczona wadium

Termin i miejsce składania ofert – 08.04.2014 roku godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 08.04.2014 godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

-        dla zadania Nr 1, 4 - 30 dni od uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego;

-        dla zadania Nr 2, 3 – 120 dni od dnia podpisania Umowy.

Osoby do kontaktu:

Marta Grzęda-Malinowska                  – wymagania techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej         – sprawy formalne, tel 22 776 21 21

SIWZ

 

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron