Ubezpieczenie OC dla PWiK Sp. z o.o,. w 2018

rozstrzygnięcie

zestawienie ofert

W związku ze zbliżającym się terminem  składania  ofert na „Ubezpieczenie OC dla PWiK  Sp. z o. o. w 2018”, Zamawiający informuje, że zakończył udzielania wyjaśnień w niniejszym postępowaniu, pytania  które wpłyną do siedziby Zamawiającego  w dniu 10.01.2018 r. po godzinie 15:00 pozostaną bez odpowiedzi.

pytania i odpowiedzi 4

pytania i odpowiedzi 3

Oświadczenie o IBP

protokoły badania hydrantów

pytania i odpowiedzi 2

Oferty należy złożyć do dnia 12.01.2018 roku do godz. 14:00

zmiana terminu składania ofert

pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty łącznej na:

 1. Polisę Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej.
 2. Polisę Ubezpieczenia Budynków/Lokali.
 3. Polisę Odpowiedzialności Cywilnej Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Informacje ogólne:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 31/2016 z dnia 25.07.2016 r. oraz Uchwałą nr 35/2016 z dnia 22.08.2016

Kryterium: 100% cena.

Szczegóły dotyczące sporządzenia oferty:

 1. Podanie ceny netto, VAT i brutto zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiący Załącznik nr 3 do zapytania.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.
 3. Oferta ma być sporządzona w języku polskim.
 4. Termin związania z ofertą 30 dni.
 5. Termin realizacji –  od dnia 22 stycznia 2018 r (od godz. 0:00) do 21 stycznia 2019 r. (do godz. 24:00)
 6. Oferty należy złożyć do dnia 11.01.2018 roku do godz. 10:00
 • Pisemnie na adres Zamawiającego, ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin
 • Faksem na numer 22 776 21 21
 • Pocztą elektroniczną na adres pwik@pwik.wolomin.pl

Osoby do kontaktu:

Agata Piechocka                                                        – sprawy techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Papiór                               – sprawy formalne,  tel 22 776 21 21

OPZ

KRS

Wykaz budynków

formularz ofertowy

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron