Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w ul. Witosa na odcinku od ul. Boryny do końca sołectwa Helenów

rozstrzygnięcie

zestawienie ofert

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w ul. Witosa na odcinku od ul. Boryny do końca sołectwa Helenów”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania do czasu podpisania umowy.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 18 000,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 5% ceny całkowitej

Roboty uzupełniające - do 20% wartości zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 04.10.2016 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 04.10.2016 godz. 11:00,  Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

-     Wykonanie robót w terenie – 60 dni od daty przekazania kompletnej dokumentacji.

-     Dostarczenie dokumentacji powykonawczej – 60 dni od daty zakończenia robót w terenie.

SIWZ

Załączniki do OPZ:

ul. Witosa (ul. Jaspisowa do końca sołectwa Helenów)

 1. Decyzja Nr 104/II/2016 z dnia 25.03.2016
 2. Projekt Budowlany Nr Uzg. 745/W/2015 – część 1, część 2

ul. Witosa (projektowane rondo – ul. Jaspisowa)

 1. Decyzja Nr 26/II/2015 z dnia 16.02.2015
 2. Projekt Budowlany Nr Uzg. 866/W/2014 – część 1, część 2, część 3, część 4
 3. Dokumentacja badań podłoża gruntowego
 4. Opinia geotechniczna
 5. Projekt geotechniczny
 6. Decyzja nr 579/07/16 z dnia 20.07.2016
 7. Załacznik graficzny - zmiana trasy odejścia wodociagowego w ul. Chabrowej

ul. Witosa – obszar projektowanego ronda

 1. Projekt Budowlany Nr Uzg. 329/W/2016

ul. Witosa – dodatkowe odgałęzienia

 1. Zestawienie odgałęzień
 2. Załacznik graficzny z wrysowaną trasa odgałęzień
 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron