Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granic posesji w ul. Nadrzecznej w Zagościńcu

 

rozstrzygnięcie

zestawienie ofert

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granic posesji w ul. Nadrzecznej  w Zagościńcu

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku.

Kryterium:

100% cena

Wadium – oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1200,00 złotych

Termin i miejsce składania ofert:

12.11.2015 roku godz. 10:45, siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 12.11.2015 godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

Realizacja robót w terenie 60 dni od daty podpisania Umowy

Dokumentacja powykonawcza- 60 dni od daty zakończenia robót w terenie.

Osoby do kontaktu:

Ryszard Gałan                                                            – wymagania techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej - Nowicka             – sprawy formalne, tel 22 776 21 21

SIWZ

pozwolenie na budowę

projekt budowlany z geotechniką

oświadczenie

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron