Remont pomp głębinowych, pomp sieciowych II st., pomp oraz mieszadeł zatapialnych z podziałem na 3 zadania” – DI/4/2022

rozstrzygnięcie

zestawienie ofert

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Remont pomp głębinowych, pomp sieciowych II st., pomp oraz mieszadeł zatapialnych z podziałem na 3 zadania” – DI/4/2022

Dane techniczne:

Opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na zadania stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

Informacje ogólne:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 31/2021 z dnia 06.12.2021 r.

Warunki gwarancji, warunki płatności oraz wysokość kar umownych zostały określone we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie podpisanie przez Zamawiającego raportu  z przeprowadzonych prac stanowiącego załącznik nr 2 do OPZ.

Kryterium: 80% - cena, 20% -  gwarancja

  1. Oferty należy złożyć do dnia 28.02.2022 roku do godz. 10:00 w jednej z poniższych form:
  • Pisemnie na adres Zamawiającego, ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin
  • Faksem na numer 22 776 21 21
  • Pocztą elektroniczną na adres pwik@pwik.wolomin.pl

Osoby do kontaktu:

Krzysztof Sasin                                                                – sprawy techniczne, tel. 22 776 21 21

Jarosław Czubak                                                               – sprawy techniczne, tel. 22 787 80 11

Elżbieta Płaczek, Urszula Papiór                                      – sprawy formalne,  tel. 22 776 21 21

ogłoszenie

zał. nr 1- opz wraz z załacznikami

zał.nr 2 - formularz ofertowy

zał. nr 3- wzór umowy

zał.nr 4 -klauzula informacyjna

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron