Naprawa stropu w dolnym pomieszczeniu wirówek – budynek stacji odwadniania (ob.26) na oczyszczalni ścieków „KRYM” - DI/23/2023

unieważnienie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Naprawę stropu w dolnym pomieszczeniu wirówek – budynek stacji odwadniania (ob.26) na oczyszczalni ścieków „KRYM” - DI/23/2023

Dane techniczne:

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

Informacje ogólne:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 1/2023 z dnia 10.01.2023 r.

Warunki gwarancji, warunki płatności oraz wysokość kar umownych zostały określone we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Kryterium: 100% cena

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 5% oferowanej ceny brutto.

Oferty należy złożyć do dnia 17.11.2023 roku do godz. 10:00 w jednej z poniższych form:

  • Pisemnie na adres Zamawiającego, ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin
  • Pocztą elektroniczną na adres pwik@pwik.wolomin.pl

zał. nr 1- OPZ

zał. nr 2 - Formularz ofertowy

zał. nr 3 - Wzór umowy

zał. nr 4 - Klauzula informacyjna

obszar zadania - rysunki

zd. nr 1

zd. nr 2

zd. nr 3

zd. nr 4

zd. nr 5

ogłoszenie

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron