Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Kochanowskiego stanowiącej dz. ew. nr 17/12 obr. 03 Wołomin

wynik przetargu

zestawienie z otwarcia ofert

pytania i odpowiedzi 2

pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Kochanowskiego stanowiącej dz. ew. nr 17/12 obr. 03 Wołomin- DI/1/2023

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 1/2023 z dnia 10.01.2023 r.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  5 000,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 01.03.2023 roku godz:10:45, siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 01.03.2023 roku godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin,    ul. Graniczna 1.

PB Nr Uzg. 145/Ks/2022

Decyzja Nr 1047p/2022

załączniki w wersji edytowalnej

SWZ

ogłoszenie

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron