„Remont dachu oraz remont pasa fundamentowego budynku SUW Graniczna zlokalizowanego w Wołominie przy ul. Granicznej 1”- DI/6/2024

zestawienie ofert

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont dachu oraz remont pasa fundamentowego budynku SUW Graniczna zlokalizowanego w Wołominie przy ul. Granicznej 1”- DI/6/2024

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 1/2023 z dnia 10.01.2023 r.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  25 000,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Roboty uzupełniające – Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert –03.04.2024 roku godz:10:45, siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 03.04.2024 roku godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin,  ul. Graniczna 1.

załączniki w wersji edytowalnej

przedmiar-pas fundamentowy

przedmiar-remont dachu

PW-pas fundamentowy

PW-remont dachu

rys.1- remont dachu

rys.2-remont dachu

rys.3- remont dachu

rys.4-remont dachu

rys.5-remont dachu

rys.6-remont dachu

rys.7-remont dachu

rys.8-remont dachu

rys.9-remont dachu

rys.1- pas fundamentowy

rys.2-pas fundamentowy

rys.3- pas fundamentowy

rys.4-pas fundamentowy

rys.5-pas fundamentowy

rys.6-pas fundamentowy

rys.7-pas fundamentowy

rys.8-pas fundamentowy

rys.9-pas fundamentowy

rys.10-pas fundamentowy

rys.11-pas fundamentowy

SSTWiORB - cz.1 remont dachu

SSTWiORB-cz.2 remont dachu

SSTWiORB -cz.3 remont dachu

SSTWiORB -cz.4 remont dachu

SSTWiORB -cz.1 pas fundamentowy

SSTWiORB - cz.2 pas fundamentowy

SSTWiORB- cz.3 pas fundamentowy

SSTWiORB- cz.4 pas fundamentowy

SSTWiORB -cz.5 pas fundamentowy

SSTWiORB -cz.6 pas fundamentowy

SSTWiORB - cz.7 pas fundamentowy

SSTWiORB- cz.8 pas fundamentowy

SSTWiORB -cz.9 pas fundamentowy

SSTWiORB -cz.10 pas fundamentowy

SSTWiORB- cz.11 pas fundamentowy

SSTWiORB -cz.12 pas fundamentowy

SSTWiORB- cz.13 pas fundamentowy

SSTWiORB - cz.14 pas fundamentowy

SSTWiORB - cz.15 pas fundamentowy

SWZ

ogłoszenie

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron