Modernizacja sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej w ul. Szosa Jadowska w Wołominie i Lipinach Nowych”- DI/54/2021

pytania i odpowiedzi 2

pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na  „Modernizację sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej w ul. Szosa Jadowska w Wołominie i Lipinach Nowych”- DI/54/2021

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70 ¹§ 3 KC. Zamawiający może odwołać przetarg lub zmienić warunki przetargu – jeżeli przewidział taką opcję w treści ogłoszenia o przetargu.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” – zatwierdzonego Uchwałą  nr 31/2021 z dnia 06.12.2021 r. i nie jest to zamówienie publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych.

Kryterium – 90% cena, 10% gwarancja na roboty budowlane

Wadium – Zamawiający wymaga wadium w wysokości 70 000 PLN

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10% ceny całkowitej

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje robót uzupełniających

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 21.01.2022 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna 1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 21.01.2022 godz. 11:00,  Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

ogłoszenie

ogłoszenie o zamówieniu

siwz

załączniki w wersji edytowalnej

przedmiar

Dok. remontu fi 300 Nr.uzg. 50/W/2021

Dok. remontu fi 150 Nr.uzg. 51/W/2021

zał. 3.1

zał. 3.2

zał. 3.3

zał. 3.4

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron