Budowa sieci: Zadanie I - wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic posesji w drodze dojazdowej do ul Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach Zadanie II - kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic posesji w drodze dojazdowej do u

rozstrzygnięcie

zestawienie ofert

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci:

  • Zadanie I - wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic posesji w drodze dojazdowej do ul Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach
  • Zadanie II -  kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic posesji w drodze dojazdowej do ul Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach”.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzony Uchwałą nr 31/2016 z dnia 25.07.2016 r. oraz Uchwałą nr 35/2016 z dnia 22.08.2016

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania do czasu podpisania umowy.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

  • Cześć I - 2 500,00 zł
  • Cześć II – 6000,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 5% ceny całkowitej dla każdego zadania.

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 09.02.2017 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 09.02.2017 godz. 11:00, Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

  • Wykonanie robót w terenie – 98 dni od daty podpisania Umowy.
  • Dostarczenie dokumentacji powykonawczej – 60 dni od daty zakończenia robót w terenie.

SIWZ

załączniki w wersji edytowalnej

pozwolenie na budowę

projekt budowlany

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron