Ubezpieczenie OC dla PWiK Sp. z o.o.

rozstrzygnięcie

zestawienie ofert

pytania i odpowiedzi

 

-        F-01 II kwartał 2015;

-        rachunek zysków i strat za rok 2014.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty łącznej na:

  1. Polisę Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej.
  2. Polisę Ubezpieczenia Budynków/Lokali.
  3. Polisę Odpowiedzialności Cywilnej Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Informacje ogólne:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku.

Kryterium: 100% cena.

Szczegóły dotyczące sporządzenia oferty:

  1. Podanie ceny netto, zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiący Załącznik nr 3 do zapytania.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.
  3. Oferta ma być sporządzona w języku polskim.
  4. Termin związania z ofertą 30 dni.
  5. Termin realizacji –  od 22.01.2016 r. godz. 0:00 do 21.01.2017 godz. 24:00 ,
  6. Oferty należy złożyć do dnia 23.12.2015 roku do godz. 10:00

·         Pisemnie na adres Zamawiającego, ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin

·         Faksem na numer 22 776 21 21

·         Pocztą elektroniczną na adres pwik@pwik.wolomin.pl

Osoby do kontaktu:

Agata Piechocka                                                        – sprawy techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej - Nowicka                        – sprawy formalne,  tel 22 776 21 2

Załączniki:

1.      Opis przedmiotu zamówienia

2.      Wykaz budynków i budowli

3.      KRS

4.      Formularz ofertowy.

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron