Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nałkowskiego Wołomin/Kobyłka

 

Wynik przetargu na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nałkowskiego Wołomin/Kobyłka”

 

            Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie uprzejmie informuje, że na ww. zadanie wpłynęło 5 ofert, z czego jedna została odrzucona, ze względu na nie złożenie stosownych wyjaśnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający, jako najkorzystniejszą, wybrał ofertę firmy:

INSBUD

Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane

Robert Maliszewski

Ul. Konopnickiej 2

05-230 Kobyłka,

za kwotę 29 000,00 złotych netto

zestawienie ofert  

W z zw. z pomyłką odnośnie materiałów z jakich ma być wybudowany kanał sanitarny w ul. Nałkowskiego, Zamawiający informuje:

Do budowy należy zastosować rury kanalizacyjne zgodnie z projektem technicznym tj. rury  PP WAVIN X-Stream SN-8 lu K2 Kan SN-8

Zamawiajacy wydłuża termin składania ofert do dnia 02.10.2014 r. do godz. 10:45. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.10.2014 r o godz. 11:00.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nałkowskiego Wołomin/Kobyłka.” 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku.

Kryterium       – cena 100%

Wadium          1000,00 zł

Termin i miejsce składania ofert – 30.09.2014 roku godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 30.09.2014 godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

-            zakończenie prac i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru zakończenia robót w terenie nastąpi najpóźniej w terminie 21 dni od daty podpisania Umowy.

-            odbiór końcowy robót (dokumentacja powykonawcza) w terminie 60 dni od daty zakończenia budowy.

Osoby do kontaktu:

Ryszard Gałan                                          – wymagania techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej           – sprawy formalne, tel 22 776 21 21

SIWZ

Projekt budowlany

Pozwolenie na budowę

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron