Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Kowaliowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konwaliowej, Stokrotki, Myśliwskiej, Jaroszewskiej w Duczkach

unieważnienie

zestawienie ofert

 wyjaśnienia do SIWZ

formularz korekta

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej Lca= 280,0 mb wraz z odgałęzieniami w ul. Konwaliowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej Lca= 1650,0 w wraz z odgałęzieniami, przepompownią oraz przewodem tłocznym Lca= 125,0 w ul. Azaliowej, Myśliwskiej, Konwaliowej, Stokrotki, Jaroszewskiej oraz w drogach dojazdowych do ul. Jaroszewskiej w Duczkach stanowiących dz. ew. nr 110/10 obr. 05 Duczki, dz. ew. nr 258/1 obr. 04 Duczki wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku.

Kryterium:

100% cena

Wadium – 1500,00 złotych

Termin i miejsce składania ofert:

29.10.2015 roku godz. 10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 29.10.2015 godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

1.         Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę (koszty pokrywa Wykonawca) w imieniu Zamawiającego wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego uzyskania w terminie - 120 dni od uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

2.             Termin wykonania projektów przyłączy kanalizacji sanitarnej – 60 dni od dnia wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci.

Osoby do kontaktu:

Piotr Górski, Marta Grzęda - Malinowska                – wymagania techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej- Nowicka             – sprawy formalne, tel 22 776 21 21

SIWZ

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron