Modernizacja układu napowietrzania komór nitryfikacji polegając na wymianie dyfuzorów wraz z czyszczeniem komór osadu czynnego DI/ 9/2022

wynik przetargu

zestawienie ofert

pytania i odpowiedzi 2

pytania i odpowiedzi - uzupełnienie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Modernizację układu napowietrzania komór nitryfikacji polegając na wymianie dyfuzorów wraz z czyszczeniem komór osadu czynnego”- DI/9/2022

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 31/2021 z dnia 06.12.2021 r.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  7 000,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

 

Termin i miejsce składania ofert –04.04.2022 roku godz:10:45, siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 04.04.2022 roku godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin,    ul. Graniczna 1.

Termin realizacji umowy:

  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty w terenie w terminie od 20.06.2022 do 26.08.2022.
  2. Warunki zmiany terminu realizacji zostały określone we wzorze Umowy – dodatek nr 5 do SWZ.

Osoby do kontaktu:

Jarosław Czubak                                            – sprawy techniczne, tel. 22 776 21 21

Urszula Papiór, Elżbieta Płaczek                    – sprawy formalne, tel. 22 776 21 21

Ogłoszenie

SWZ

komora osadu czynnego - rzut

komora osadu czynnego - przekroje

załączniki w wersji edytowalnej

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron