opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z podziałem na zadania: ul.dojazdowa do Kochanowskiego DI/36/2021

unieważnienie

zestawienie ofert

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału  w postępowaniu na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z podziałem na zadania:

  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy dojazdowej do ul. Kochanowskiego stanowiącej dz. ew. nr 17/12 obr. 03 Wołomin wraz z odgałęzieniami do granic działek nr ew. 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8, 17/10, 17/11 obr. 03 Wołomin. Szacunkowa długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Lca= 134,0 mb, szacunkowa długość siedmiu sztuk odgałęzień Lca= 21,0 mb.
  2. Budowa siedmiu sztuk przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji dz. ew. nr 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8, 17/10, 17/11 obr. 03 Wołomin.

Dane techniczne:

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

Informacje ogólne:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r., Uchwałą nr 37/2020 z dnia 30.10.2020 r., oraz Uchwałą nr 9/2021  z dnia 22.03.2021 r.

Oferty należy złożyć do dnia 18.10.2021 roku do godz. 10:00 w jednej z poniższych form:

  • Pisemnie na adres Zamawiającego, ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin
  • Faksem na numer 22 776 21 21
  • Pocztą elektroniczną na adres pwik@pwik.wolomin.pl

 

ogłoszenie

zał. nr 1- OPZ

zał. nr 2- Formularz ofertowy

zał.  nr 3- wzór umowy

oświadczenie  woli

warunki techniczne

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron