Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sieci na terenie Gminy Wołomin z podziałem na 3 zadania

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie uprzejmie informuje, że na ww. zadanie wpłynęło 6 ofert. Zamawiający, jako najkorzystniejszą na wszystkie zadania, wybrał ofertę firmy:

Gaz Media Projekt Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 4, 05-200 Wołomin, za kwotę:

Zadanie nr I    53 700,00 złotych netto

Zadanie nr II  35 900,00 złotych netto

Zadanie nr III 31 000,00 złotych netto

 

zestawienie ofert

pytania i odpowiedzi  

Zamawiający Rozszerza się zakres zadania I punkt 2:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ul. Krakowskiej do wysokości działki nr ew. w Wołominie, Lca= 250,0 mb + 5 przyłączy, wraz z odcinkiem sieci w ul. Polskiej do wysokości działki 36/4 obręb 05 Wołomin.

Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w ul. Krakowskiej Lca 250 mb i 4 przyłącza wraz z odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polskiej do wysokości działki 36/4 obręb 05 Wołomin.

Formularz ofertowy 26.09.2014

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sieci na terenie Gminy Wołomin z podziałem na 3 zadania

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku.

 

Kryterium – cena 100%

Wadium – oferta jest zabezpieczona wadium: 5 000,00

 

Termin i miejsce składania ofert –09.10.2014 roku godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 09.10.2014 godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

 

Termin realizacji zamówienia:


 

  1. Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z kompletem dokumentów:
  • Zadanie I – 70 dni od uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego lub protokołu z narady koordynacyjnej
  • Zadanie II – 140 dni od uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego lub protokołu z narady koordynacyjnej
  • Zadanie III – 100 dni od uzyskania protokołu z narady koordynacyjnej
  1. Dostarczenie dokumentacji projektów przyłączy indywidualnych – 40 dni od złożenia wniosku o pozwolenie na budowę

 

Osoby do kontaktu:

Marta Grzęda-Malinowska                – wymagania techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej       – sprawy formalne, tel 22 776 21 21

SIWZ

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron