„Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi w ul. Kmicica, na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipiny B do wysokości dz. ew. nr 212/29 obr. 35 i w drodze dojazdowej do ul. Kmicica, stanowiącej dz. ew. nr 178/1, 177/2, 176/1 obr. 35 n

wynik przetargu

zestawienie ofert

pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowę sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi w ul. Kmicica,               na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipiny B do wysokości dz. ew. nr 212/29 obr. 35 i w drodze dojazdowej do ul. Kmicica, stanowiącej dz. ew. nr 178/1, 177/2, 176/1 obr. 35 na odcinku od  ul. Kmicica do ul. Skrzetuskiego, gmina Wołomin” - DI/21/2023

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 1/2023 z dnia 10.01.2023 r.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  9 000,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10 % ceny całkowitej brutto podanej  w ofercie.

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert –15.11.2023 roku godz:10:45, siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 15.11.2023 roku godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin,  ul. Graniczna 1.

załączniki w wersji edytowalnej

Decyzja 1004p/2022

Decyzja 1068p/2022

Decyzja Konserwatora zabytków

warunki odtworzenia nawierzchni

PB Nr Uzg. 146/W/2022

PB Nr Uzg. 139/W/2022

ogłoszenie

SWZ

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron