Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z podziałem na dwa zadania: Budowa Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Dojazdowej do ul. Kochanowskiego stanowiącej dz. ew. nr 17/12 obr. 03 Wołomin wraz z odgałęzieniami do granic działek nr ew

rozstrzygnięcie

zestawienie ofert

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z podziałem na dwa zadania:

  1. Budowa Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Dojazdowej do ul. Kochanowskiego stanowiącej dz. ew. nr 17/12 obr. 03 Wołomin wraz z odgałęzieniami do granic działek nr ew. 17/4, 17/5, 17/6 17/7, 17/8, 17/10, 17/11 obr. 03 Wołomin, szacunkowa długość Lca=134,0mb, szacunkowa długość siedmiu sztuk odgałęzień Lca=21,0 mb.
  2. Budowa siedmiu sztuk przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji dz. nr ew. 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8, 17/10, 17/11 obr. 03 Wołomin.” – DI/47/2021

Dane techniczne:

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

  1. Termin realizacji został określony w załączniku nr 1 -Opis Przedmiotu Zamówienia.
  2. Oferty należy złożyć do dnia 23.11.2021 roku do godz. 10:00 w jednej z poniższych form:
  • Pisemnie na adres Zamawiającego, ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin
  • Faksem na numer 22 776 21 21
  • Pocztą elektroniczną na adres pwik@pwik.wolomin.pl

ogłoszenie

zał. nr 1-OPZ

zał. nr 2- Formularz ofertowy

zał. nr 3- wzór umowy

oświadczenie woli

warunki techniczne

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron