Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dwa zadania ul. Powstańców Warszawy w Wołominie, ul. Morelowa w Lipinkach

unieważnienie

zestawienie ofert

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z podziałem na dwa zadania:

  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Lca=240 mb wraz z odgałęzieniamiw ul. Powstańców Warszawy na odcinku od ul. Kochanowskiegodo wysokości dz. nr ew. 42/3 obr. 03 Wołomin”
  2. Budowa sieć wodociągowej Lca= 145 mb wraz z odgałęzieniami i kanalizacji sanitarnejL=135 mb wraz z odgałęzieniami w ul. Morelowej w Lipinkach na odcinku(od ul. Słonecznej w kierunku torów PKP–DI/56/2021

 

Dane techniczne:

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

Informacje ogólne:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą                   w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 31/2021 z dnia 06.12.2021 r.

  1. Oferty należy złożyć do dnia 24.01.2022 roku do godz. 10:00 w jednej z poniższych form:
  • Pisemnie na adres Zamawiającego, ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin
  • Faksem na numer 22 776 21 21
  • Pocztą elektroniczną na adres pwik@pwik.wolomin.pl

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Wzór Umowy

Załącznik nr 4 – Klauzula Informacyjna

umowy przedwstępne - Powstańców Warszawy

umowy przedwstępne - Morelowa

warunki Powstańców Warszawy

warunki Morelowa

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron