Dostawę rur wodociągowych oraz rur, kształtek i studni kanalizacyjnych na potrzeby PWiK Sp. z o.o. w Wołominie

wynik przetargu

zestawienie z otwarcia ofert

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę rur wodociągowych oraz rur, kształtek i studni kanalizacyjnych na potrzeby PWiK  Sp. z o.o. w Wołominie.”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r., Uchwałą 37/2020 z dnia 30.10.2020 r. oraz Uchwałą nr 9/2021 z dnia 22.03.2021 r.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 12 000,00 zł.

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 5% ceny brutto podanej w ofercie.

Zamówienia uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 19.10.2021 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 19.10.2021 r. godz. 11:00, Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

Sukcesywna dostawa materiałów przez okres 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy na podstawie zamówień cząstkowych składanych przez Zamawiającego.

SIWZ

zalączniki w wersji edytowalnej

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron