Etap I - Budowa sieci kanalziacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią w ul. Annopol z włączeniem w ul. Błońska w Wołominie

rozstrzygnięcie

zestawienie ofert

Zamawiający zmienia termin składania ofert z 20.07.2016 r godziny 10:45 na dzień 25.07.2016 r. godz. 11:45. Otwarcie ofert nastąpi 25.07.2016 r o godzinie 12:00.

zmiana terminu otwarcia

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8000,00 zł

Termin i miejsce składania ofert –20.07.2016 roku godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 20.07.2016 godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

-     Wykonanie robót w terenie – 90 dni od daty podpisania Umowy.

-     Dostarczenie dokumentacji powykonawczej – 60 dni od daty zakończenia robót w terenie.

Osoby do kontaktu:

Grzegorz Kulbicki                                                     – wymagania techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej – Nowicka           – sprawy formalne, tel 22 776 21 21

SIWZ i Opis przedmiotu zamówienia na stronie Zamawiającego www.pwik.wolomin.pl

Rozpoczęcie prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią w ul. Annopol z włączeniem w ul. Błońską w Wołominie należy skoordynować z pracami związanymi z budową sieci kanalizacji deszczowej w ul. Annopol w Wołominie realizowaną przez Urząd Miejski w Wołominie.

 

Link do przetargu Urzędu Miejskiego w Wołominie na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Annopol w Wołominie.

http://wolomin.bip.net.pl/?a=11841

 SIWZ

załączniki w wersji edytowalnej

Projekt tom I

Projekt tom II

Projekt tom III

Projekt tom IV

Pozwolenie na budowę

specyfikacja techniczna

trasa odgałęzienia

tabela odgałęzienia

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron