2 postępowanie - Wykonanie robót budowlanych sieci wod-kan z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1- Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi w ul. Błońskiej i w drodze do

rozstrzygnięcie

zestawienie ofert - kortekta

zestawienie ofert

pytania i odpowiedzi 1

formularz ofertowy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Wykonanie robót budowlanych sieci wod-kan  z podziałem na dwa zadania:

Zadanie nr 1- Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi w ul. Błońskiej i w drodze dojazdowej do ul. Błońskiej w Wołominie.

Zadanie nr 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi oraz odgałezienia wodociągowego w ul. Białostockiej w Wołominie” – DI/23/2021

Dane techniczne:

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

Informacje ogólne:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą  nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r., Uchwałą nr 37/2020 z dnia 30.10.2020 r., oraz Uchwałą nr 9/2021 z dnia 22.03.2021 r.

  1. Oferty należy złożyć do dnia 02.08.2021 roku do godz. 10:00 w jednej z poniższych form:
  • Pisemnie na adres Zamawiającego, ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin
  • Faksem na numer 22 776 21 21
  • Pocztą elektroniczną na adres pwik@pwik.wolomin.pl

ogłoszenie

zał. nr 1 -OPZ

zał. nr 2- Formularz ofertowy

zał. nr 3- Wzór umowy

Decyzja 97p/2020

Decyzja 1932p/2019

warunki odtworzenia nawierzchni

PB nr Uzg. 534

PB nr Uzg. 535

PB nr Uzg.436

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron