Sukcesywna dostawa polielektrolitu w proszku do odwadniania osadu nadmiernego oraz polielektrolitu w formie emulsji do zagęszczania osadu

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie informuje, że w ww. przetargu wpłynęło 8 ofert. Zamawiający na proszek i emulsję, jako najkorzystniejszą, wybrał ofertę firmy

Eko-Chemia

Barbara Dzikowska – Lach

Ul. Brzozowa 19

87-100 Toruń

Koszt zagęszczania zł/t s.m. netto – 33,26

Koszt odwadniania zł/t s.m. netto – 116,69

zestawienie ofert szczegółowe

zestawienie ofert

W związku z przerwaniem prób technologicznych z winy Zamawiającego, wydłużeniu ulega termin składania ofert. Nowy termin zostaje ustalony na dzień 31.07.2014 roku godz. 10:45. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2014 roku o godz. 11:00.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na: „Sukcesywna dostawa polielektrolitu w proszku do odwadniania osadu nadmiernego oraz polielektrolitu w formie emulsji do zagęszczania osadu”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Kryteria oceny – cena 100%

Termin i miejsce składania ofert – 18.07.2014 roku godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 18.07.2014 godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Wadium – oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 11 000,00 zł.

Termin realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy przez 18 miesięcy od daty podpisania Umowy.

 

Osoby do kontaktu:

Jacek Klepacz – wymagania techniczne, tel 22 787 80 67

Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej – sprawy formalne, tel 22 776 21 21

SIWZ

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron