Dostawa energii elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie”- DI/10/2024

zestawienie ofert

pytania i odpowiedzi 3

pytania i odpowiedzi 2

pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę energii elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie”- DI/10/2024

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 1/2023 z dnia 10.01.2023 r.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 35 000,00 zł.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 2% ceny brutto podanej w ofercie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 16.04.2024 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 16.04.2024 r. godz. 11:00, Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

ogłoszenie

SWZ

załączniki w wersji edytowalnej

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron