Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sieci na terenie Gminy Wołomin z podziałem na 5 zadań

 

rozstrzygnięcie  zestawienie ofert 16.01.2015

 zestawienie ofert

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 30.12.2014 roku do godz. 10:45. Otwarcie nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin 30.12.2014 roku o godz. 11:00

  załączniki w wersji edytowalnej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sieci na terenie Gminy Wołomin z podziałem na 5 zadań

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku.

 

Kryterium – cena 100%

Wadium – oferta jest zabezpieczona wadium: 585,00 złotych

 

Termin i miejsce składania ofert –18.12.2014 roku godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 18.12.2014 godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

 

Termin realizacji zamówienia:

1.      Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę (koszty pokrywa Wykonawca) w imieniu Zamawiającego wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego uzyskania w terminie:

-        dla zadań: I-1, I-2, I-3, I-4, IV-2, IV-3, IV-4, V-1, V-2, V-3, V-5, V-6 - 50 dni od uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego lub uzgodnienia trasy sieci na naradzie koordynacyjnej,

-        dla zadań: IV-1, IV-5.1, IV-5.2, IV-6.1, IV-6.2, V-4 - 65 dni od uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego lub uzgodnienia trasy sieci na naradzie koordynacyjnej,

-        dla zadań: II, III - 80 dni od uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego lub uzgodnienia trasy sieci na naradzie koordynacyjnej,

-        dla zadania: I-5.1, I-5.2, I-5.3 - 110 dni od uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego lub uzgodnienia trasy sieci na naradzie koordynacyjnej.

2.        Termin wykonania projektów przyłączy kanalizacji sanitarnej – 60 dni od dnia wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci dla tożsamego zadania.

Osoby do kontaktu:

Marta Grzęda-Malinowska                – wymagania techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej       – sprawy formalne, tel 22 776 21 21

pwik@pwik.wolomin.pl

SIWZ

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron