Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i przepompownią oraz w drodze dojazdowej do ulicy Zielonej stanowiącej dz. nr ew. 263/8 obr. 36 Wołomin wraz z przyłączami na terenie posesji

 

Wynik przetargu na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i przepompownią oraz w drodze dojazdowej do ulicy Zielonej stanowiącej dz. nr ew. 263/8 obr. 36 Wołomin wraz z przyłączami na terenie posesji”

 

            Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie uprzejmie informuje, że na ww. zadanie wpłynęły 4 oferty. Zamawiający, jako najkorzystniejszą wybrał ofertę firmy:

ALDAR Artur Soszyński

ul. Skarbka z Gór 51b lok. 16

03-287 Warszawa,

Za kwotę 21 200,00 złotych netto.

Zestawienie ofert.

Pytania i odpowiedzi.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i przepompownią oraz w drodze dojazdowej do ulicy Zielonej stanowiącej dz. nr ew. 263/8 obr. 36 Wołomin wraz z przyłączami na terenie posesji

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku.

Kryterium – cena 100%

Wadium – oferta jest zabezpieczona wadium: 600,00 zł

Termin i miejsce składania ofert –28.08.2014 roku godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 28.08.2014 godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

1.   Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z kompletem dokumentów w terminie 70 dni od daty uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego lub opinii ZUD

2.  Dostarczenie dokumentacji projektowej przyłączy indywidualnych – 40 dni od daty złożenia wniosku o pozwolenie na budowę sieci.

Osoby do kontaktu:

Marta Grzęda-Malinowska                  – wymagania techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej           – sprawy formalne, tel 22 776 21 21

SIWZ

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron