„Przebudowa pomieszczeń w budynku SUW Graniczna ma potrzeby szatni pracowniczej”- DI/44/2021

wynik przetargu

zestawienie z otwarcia ofert

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przebudowę pomieszczeń w budynku SUW Graniczna ma potrzeby szatni pracowniczej”- DI/44/2021

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r., Uchwałą 37/2020 z dnia 30.10.2020 r. oraz Uchwałą nr 9/2021 z dnia 22.03.2021 r.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  5 000,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert –24.11.2021 roku godz:10:45, siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 24.11.2021 roku godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji: Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone mu prace od dnia podpisania umowy do 31.01.2022 roku.

SIWZ

załączniki w wersji edytowalnej

projekt wykonawczy

przedmiar robót

rysunek -dodatkowa ściana

 Rysunek A01

Rysunek A02

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron