Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i przyłączami na 3 zadania

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że w ww. postepowaniu na zadanie nr I wpłynęły 2 Oferty oraz jedna na zadanie II i III.

Zamawiający przeznaczył na realizację:

·         zadania I – 36 000,00 zł netto, 44 280,00 zł brutto

·         zadania II – 50 700,00 zł netto, 62 361,00 zł brutto

·         zadania III – 27 000,00 zł netto, 33 210,00 zł brutto

Zaoferowane ceny na zadanie I i III przekroczyły środki zarezerwowane przez Zamawiającego, w związku z powyższym postępowanie w zakresie zadania I i III zostaje unieważnione. Na zadanie nr II zostanie podpisana Umowa z

Projektowanie i Nadzorowanie

Sieci i Instalacji Sanitarnych

Grażyna Ośko

ul. Brzozowa 24a, 05-230 Kobyłka,

na kwotę 44 800,00 zł netto

zestawienie ofert

ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA TERMIN SKŁADANIA OFERT Z DNIA 19.08.2014 R GODZ: 10:45 NA DZIEŃ 19.08.2014 GODZ. 11:45. OTWARCIE OFERT NASTĄPI W DNIU 19.08.2014 R O GODZ. 12:00. NA KOPRECIE NALEZY ZAMIEŚCIĆ NAPIS "NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ. 19.08.2014 GODZ: 12:00"

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i przyłączami na 3 zadania”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku.

Kryterium – cena 100%

Wadium – oferta jest zabezpieczona wadium: 3 000,00 zł

Termin i miejsce składania ofert –19.08.2014 roku godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 19.08.2014 godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

1.      Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z kompletem dokumentów:

·        Zadanie I – 70 dni od uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego lub opinii ZUD

·        Zadanie II – 120 dni od uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego lub opinii ZUD

·        Zadanie III – 100 dni od uzyskania opinii ZUD

2.      Dostarczenie dokumentacji projektów przyłączy indywidualnych dotyczącej każdej sieci, dla której przewidziane są przyłącza – 40 dni od złożenia wniosku o pozwolenie na budowę

Osoby do kontaktu:

Marta Grzęda-Malinowska                  – wymagania techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej           – sprawy formalne, tel 22 776 21 21

SIWZ

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron