Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Kobyłkowskiej, Sasina, Armii Krajowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w Wołominie

wynik przetargu

zestawienie ofert

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Modernizację kanalizacji sanitarnej w ul. Kobyłkowskiej, Sasina, Armii Krajowej wraz  z odtworzeniem nawierzchni w Wołominie”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 31/2016 z dnia 25.07.2016 r. oraz Uchwałą nr 35/2016 z dnia 22.08.2016

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania do czasu podpisania umowy.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15 000,00 zł.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 03.04.2017 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 03.04.2017 godz. 11:00, Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

  • Wykonanie robót w terenie –15.05.2017 r.
  • Dostarczenie dokumentacji powykonawczej – 60 dni od daty zakończenia robót w terenie

SIWZ

załączniki w wersji edytowalnej

Projekt remont nawierzchni

Specyfikacje techniczne

ul. Kobyłkowska, Sasina mapa

Armii Krajowej mapa

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityk? prywatno?ci. Możesz okre?lić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przegl?darce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron