Odtwarzanie nawierzchni asfaltowych, remontów chodników, robót brukarskich oraz robót odtworzeniowych po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych, jak również dostawa kruszyw na potrzeby Spółki

unieważnienie

rozstrzygnięcie

zestawienie ofert

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Odtwarzanie nawierzchni asfaltowych, remontów chodników, robót brukarskich oraz robót odtworzeniowych po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych, jak również dostawa kruszyw na potrzeby Spółki”.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania do czasu podpisania umowy.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 9000,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – przed podpisaniem Umowy należy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 46 700,00 zł.

Zamówienia uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert –13.09.2016 roku godz:10:45, siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 13.09.2016 godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

1.    Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy.

2.    Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone mu zadanie w terminie:

-        Naprawa i odtworzenie nawierzchni – 3 dni robocze od daty zlecenia

-        Sprzedaż kruszywa – transport Dostawcy - 2 godziny od terminu zgłoszenia,

-        Sprzedaż kruszywa – transport własny Zamawiającego – 1 godzina od terminu zgłoszenia.

3.    Warunki zmiany terminu realizacji zostały określone we wzorze Umowy – dodatek nr 5 do SIWZ.

SIWZ  

załaczniki w wersji edytowalnej

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron