Dostawę energii elektrycznej dla obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie w okresie od 01.06.2022 r. do 31.05.2023 r.-DI/12/2022

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

unieważnienie

zestawienie z otwarcia ofert

informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Uwaga ! Zmiana terminu składania ofert.

  1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego www.pwik.wolomin.pl w zakładce aktualne przetargi i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 29.04.2022 r. godz. 10:00
  2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul Graniczna 1, 05-200 Wołomin, pok. nr 12 w dniu 29.04.2022 r. o godz. 13:00.

załącznik nr 5 do SWZ- Istotne postanowienia umowne - poprawione

załącznik nr 2 do SWZ- wzór formularza ofertowego - poprawiony

załącznik nr 1 do SWZ -poprawiony

pytania i odpowiedzi

Przetarg nieograniczony na: Dostawę energii elektrycznej dla obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Wołominie w okresie od 01.06.2022 r. do 31.05.2023 r.

  1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego www.pwik.wolomin.pl w zakładce aktualne przetargi i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 22.04.2022 r. godz. 10:00
  2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul Graniczna 1, 05-200 Wołomin, pok. nr 12 w dniu 22.04.2022 r. o godz. 13:00.
  3. Termin realizacji od 01.06.2022 do 31.05.2023 r.

SWZ

załaczniki w wersji edytowalnej

JEDZ w wersji xml

ogłoszenie o zamówieniu

JEDZ  wersji pdf

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron