Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w mieście Wołomin

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rozstrzygnięcie

zestawienie ofert

uzupełnienie przetargu 2

uzupełnienie - korekta przedmiaru

STWIiORB

korekta przedmiaru kd Fieldorfa, Sportowa

korekta przedmiaru ks Fieldorfa, Sportowa

korekta przedmiaru ks Wołomińska

pytania i odpowiedzi 1

załącznik w wersji edytowalnej

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zamawiający zmienia termin składania ofert z 06.05.2016 r godziny 10:45 na dzień 16.05.2016 r. godz. 10:45. Otwarcie ofert nastąpi 16.05.2016 r o godzinie 11:00

zmiana terminu

uzupełninie przetargu

warunki odtworzenia nawierzchni Fieldorfa, Al. Niepodległości

wyjaśnienia

decyzja nr 468

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w mieście Wołomin Postępowanie na zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Kryteria oceny – cena 90%., 10% gwarancja na roboty budowlane

Termin i miejsce składania ofert – 06.05.2016 roku godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 06.05.2016 godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Wadium – oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł.

Termin realizacji zamówienia:  

-        Roboty budowlane:

·         Zadanie 1 i Zadanie 2 – maksymalnie do dnia 29.07.2016 r.

·         Zadanie 3 i Zadanie 4 – maksymalnie do dnia 30.09.2016 r.

-        Dokumentacja powykonawcza:

·         maksymalnie do 30.11.2016 r.

SIWZ

Akt Umowy

OPZ

   Zadanie 1 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej i ul. Fieldorfa w Wołominie

Projekt budowlany   projekt budowlany część II   pozwolenie na budowę

szczegółowa specyfikacja techniczna  przedmiar

Zadanie 2 – budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej i ul. Fieldorfa w Wołominie,

projekt budowlany część I   projekt budowlany częśc II         pozwolenie na budowę

szczegółowa specyfikacja techniczna   przedmiar

Zadanie 3 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołomińskiej w Wołominie,

projekt budowlany   geotechnika   pozwolenie na budowę

przedmiar

Zadanie 4 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 1 Maja i Al. Niepodległości w Wołominie.

projekt budowlany droga wojewódzka - część I  projekt budowlany droga wojewódzka część II

projekt budowlany Al. Niepodległości     pozwolenie na budowę     pozwolenie na budowę powiat

przedmiar

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron