Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o-2016

rozstrzygnięcie

zestawienie ofert

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę armatury wodociągowej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ww. Ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania do czasu podpisania umowy.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15 000,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10% ceny całkowitej

Zamówienia uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert –12.09.2016 roku godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 12.09.2016 godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

1.             Sukcesywna dostawa materiałów przez 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy na podstawie zamówień cząstkowych składanych przez Zamawiającego.

2.             Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie zamówień cząstkowych zgłaszanych Dostawcy w sposób pisemny, faksowy lub za pomocą poczty elektronicznej.

3.             Dostawa cząstkowa będzie realizowana w terminie 72 godzin od daty otrzymania zamówienia.

4.             Dokładna data dostawy asortymentu uzgodniona będzie pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym telefonicznie.

5.             Warunki zmiany terminu realizacji zostały określone we wzorze Umowy – dodatek nr 5 do SIWZ.

 

SIWZ

 

załączniki w wersji edytowalnej

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron