Dostawa rur wodociągowych oraz rur, kształtek i studni kanalizacyjnych na potrzeby PWiK Sp. z o.o. w Wołominie.”- DI/18/2022

wynik przetargu

zestawienie z otwarcia ofert

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę rur wodociągowych oraz rur, kształtek i studni kanalizacyjnych na potrzeby PWiK  Sp. z o.o. w Wołominie.”- DI/18/2022

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 31/2021 z dnia 06.12.2021 r.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 14 000,00 zł.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 5% ceny brutto podanej w ofercie.

Zamówienia uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 05.05.2022 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 05.05.2022 r. godz. 11:00, Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

ogłoszenie tablica

swz

załączniki w wersji edytowalnej

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron