Wykonanie remontu części budynku administracyjnego przy ul. Granicznej 1 w Wołominie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na "Wykonanie remontu części budynku administracyjnego przy ul. Granicznej 1 w Wołominie" 

 

Opis techniczny robót wewnętrznych budynku:

1. Demontaż elementów budynku;

a)      rozbiórka ścian,

b)     demontaż drzwi wewnętrznych,

c)      zrywanie posadzek,

d)     demontaż glazury i terakoty w łazienkach,

e)      demontaż paneli ściennych oraz usunięcie lamperii

f)       demontaż sufitów podwieszanych.

2. Roboty konstrukcyjne;

a)      montaż nadproży,

b)     murowanie ścian wewnętrznych,

c)      montaż drzwi wewnętrznych (5 szt. – drzwi dostarcza Zamawiający),

d)     przygotowanie otworów drzwiowych.

3. Prace wykończeniowe;

a) prace tynkarskie wewnątrz budynku,

b) malowanie farbą emulsyjną akrylową (trzykrotnie, kolor farby do uzgodnienia z Zamawiającym),

c) montaż płyt kartonowo – gipsowych (wraz z wyciszeniem),

d) wykonanie gładzi gipsowych,

e) ułożenie gresu na podłodze wraz z cokołem (gres dostarcza Zamawiający),

f) ułożenie glazury i terakoty w łazienkach i kuchni (glazurę i terakotę dostarcza Zamawiający),

g) montaż sufitów podwieszanych (kasetony Board Atlas BP 9844M4B/04 bądź równoważne),

h) ułożenie wykładziny PCV (wykładzinę i listwy dostarcza Zamawiający).

Orientacyjne wymiary prac zgodnie z załącznikiem nr 1 (Roboty do wykonania).

Materiały, dostarczane przez Zamawiającego, zostaną przekazane najpóźniej w terminie 3-4 dni od przedstawienia przez Wykonawcę zapotrzebowania ilościowego na dane materiały.

Prace z zakresu hydrauliki (wraz z białym montażem) i elektryki Zamawiający wykona we własnym zakresie w porozumieniu z potencjalnym Wykonawcą.

Odpady budowlane powstałe w wyniku robót Wykonawca wywozi i utylizuje we własnym zakresie.

 

Oferent powinien dokonać pełnej wizji lokalnej przedmiotu zamówienia i potwierdzić ją przez Zamawiającego. W przypadku wykrycia niezgodności w zakresie prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, a opisem technicznym  oferent powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.          

Do oferty należy dołączyć dokumenty, wystawione przez co najmniej 3 zleceniodawców, potwierdzające wykonanie robót budowlanych wewnątrz budynków w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz, że prawidłowo i terminowo zostały ukończone

Kryterium – 100% cena.

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę do podpisania Umowy, w terminie 5 dni od daty rozstrzygnięcia ww. postępowania. Podstawą do wypłaty wynagrodzenie będzie podpisany przez obydwie strony protokół odbioru.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku.

Szczegóły dotyczące sporządzenia oferty

1.      Podanie ceny netto, Vat i brutto.

2.      Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, wariantowych.

3.      Oferta ma być sporządzona w języku polskim.

4.      Powinna zawierać klauzulę „Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i akceptuje warunki Umowy”.

5.      Termin związania z ofertą 30 dni.

6.      Termin realizacji – 09.05.2014 rok

7.      Oferty należy złożyć do dnia 04.04.2014 roku do godz. 10:00

·       Pisemnie na adres Zamawiającego, ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin

·       Faksem na numer 22 776 21 21

·       Pocztą elektroniczną na adres pwik@pwik.wolomin.pl

Osoby do kontaktu:

Agata Piechocka                               – sprawy techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej          – sprawy formalne,  tel 22 776 21 21

 

Załącznik:

1. Roboty do wykonania.

2. Wzór Umowy

 

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron