„Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi do granic posesji w ul. Długiej w Duczkach oraz ul. Dworcowej i ul. Cichoradzkiej w Starym Grabiu wraz z przebudową (przepięcia) przyłączy wodociągowych w ul. Dworcowej i ul. Cichoradzk

wynik przetargu

zestawienie ofert

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Budowę sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi do granic posesji                w ul. Długiej w Duczkach oraz ul. Dworcowej i ul. Cichoradzkiej w Starym Grabiu wraz  z przebudową (przepięcia) przyłączy wodociągowych w ul. Dworcowej i ul. Cichoradzkiej w Starym Grabiu)” - DI/18/2024

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 1/2023 z dnia 10.01.2023 r.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  16 000,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10 % ceny całkowitej brutto podanej  w ofercie.

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert –29.05.2024 roku godz:10:45, siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 29.05.2024 roku godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin,  ul. Graniczna 1.

ogłoszenie

swz

załączniki w wersji edytowalnej

Decyzja 469p/2018

Decyzja 198/11/2018

Projekt Geotechniczny

PB Nr Uzg. 48/W/2018

PT Nr Uzg. 56/W/2018

PB Nr Uzg.47.W.2018 cz. 1

PB Nr Uzg. 47.W.2018 cz.2

PB Nr Uzg.47.W.2018 cz.3

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron