Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej w Duczkach z podziałem na 3 zadania

rozstrzygniecie

zestawienie ofert

odpowiedź

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej na:

Zadanie I: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granic posesji, kanałem tłocznym i 3 przepompowniami w ul. Długiej    w Duczkach,

Zadanie II: Budowę sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic posesji   w ul. Długiej w Duczkach,                        

Zadanie III: Budowę sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami, oraz z projektami przełączenia przyłączy w ul. Długiej w Duczkach, ul. Dworcowej, ul. Szosa Jadowska i ul. Cichoradzkiej w Starym Grabiu”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2500,00 zł

Termin i miejsce składania ofert –16.02.2017 roku godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 16.02.2017 godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone mu projekty:
 • Zadanie nr I:
 • złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji należy złożyć do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w terminie 15 dni roboczych od podpisania umowy,
 • złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę sieci wraz z urządzeniami w terminie 60 dni od uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji,
 • wykonanie projektów przyłączy kanalizacji sanitarnej – 60 dni od uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę sieci
 • Zadanie nr II – złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w terminie 100 dni od podpisania umowy.
 • Zadanie nr III:
 • złożenie wniosku o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie 30 dni roboczych od podpisania umowy,
 • dokonanie zgłoszenia w PWiK wykonania robót polegających na przebudowie (przepięciu) przyłączy wodociągowych w terminie 30 dni od uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej,
 • złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę sieci w terminie 160 dni od uzyskania ostatecznej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 1. Warunki zmiany terminu realizacji zostały określone we wzorze Umowy – dodatek nr 5 i 5a do SIWZ.

SIWZ

schemat Długa Duczki

załączniki w wersji edytowalnej

 

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron