„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic działek w ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Rejtana do wysokości dz. ew. nr 31/4 obr. 32 w Wołominie”- DI/12/2023

wynik przetargu

zestawienie ofert

Zmiana treści SWZ

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic działek w ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Rejtana do wysokości dz. ew. nr 31/4 obr. 32 w Wołominie”- DI/12/2023

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 1/2023 z dnia 10.01.2023 r.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  9 000,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert –18.08.2023 roku godz:10:45, siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 18.08.2023 roku godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin,    ul. Graniczna 1.

ogłoszenie

SWZ

załączniki w wersji edytowalnej

PB Nr Uzg. 646.Ks.2020 cz.1

PB Nr Uzg.646.Ks.2020 cz.2

PB Nr Uzg.294.Ks.2020 cz. 1

PB Nr Uzg. 294.Ks.2020 cz.2

Decyzja 865.SAAB.2020

Decyzja 84p.2021

Decyzja nr 66.2020

Decyzja nr 54.2023 + postanowienie

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron