„Wykonanie ogrodzeń stref ochrony bezpośredniej dla ujęcia Graniczna – Studnie nr IA, IIA, III,V, VIA oraz terenu ujęcia Lipińska w Wołominie”- DI/17/2024

unieważnienie

zestawienie ofert

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie ogrodzeń stref ochrony bezpośredniej dla ujęcia Graniczna – Studnie nr IA, IIA, III,V, VIA oraz terenu ujęcia Lipińska w Wołominie”- DI/17/2024

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 1/2023 z dnia 10.01.2023 r.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  11 000,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Roboty uzupełniające – Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert –06.06.2024 roku godz:10:45, siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 06.06.2024 roku godz. 11:00 – siedziba Zamawiającego, Wołomin,  ul. Graniczna 1.

ogłoszenie

SWZ

załączniki w wersji edytowalnej

Projekt Wykonawczy

rysunki techniczne

Przedmiar

Przedmiar zerowy

kosztorys zerowy

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron